Scoileanna

Bunaíodh Óga Yoga in 2012 agus ó shin i leith tá muid ag múineadh yoga do bhreis agus 40,000 duine i gcóras oideachais na hÉireann

Forbraíonn Óga Yoga folláine agus teacht aniar i bpáistí, le linn dó imní agus teannas a laghdú. Chomh maith leis sin, déanann ár gcláir fócas agus aird, cothromaíocht agus comhordú, solúbthacht agus neart a chur chun cinn.

Déantar gach ceacht a dhearadh go sainiúil i gcomhréir le curaclam na scoile, chun go mbeidh tionchar fadtéarmach ann sa seomra ranga agus sa saol i gcoitinne.

Cuireann muid ceardlanna lae, gearrchúrsaí a mhaireann téarma agus cláir a ritheann ar feadh na scoilbhliana ar fáil. Féadfaidh na scoileanna leas a bhaint as cuairteanna scoile, seisiúin idirghníomhacha bheo ar Zoom agus ranganna réamhthaifeadta fiú.
 
Déan teagmháil linn inniu chun áirithint a dhéanamh.

Cuairteanna Scoile

Bunaíodh Óga Yoga in 2012 agus ó shin i leith tá muid ag múineadh yoga do bhreis agus 40,000 duine i gcóras oideachais na hÉireann.

Beo ar Zoom

Is féidir ranganna beo a dhéanamh anois linn ar Zoom. Bíonn gach ceacht idirghníomhach agus spraíúil agus is féidir é a chur in oiriúint don seomra ranga nó don halla spóirt. Lean de bheith ag cleachtadh yoga le linn an t-achar sóisialta a choinneáil.

Cúrsa ar líne

Dearadh an Cúrsa 8 Seachtaine san Yoga agus Aireachas go sainiuil do thimpeallacht an tseomra ranga. 

Is gníomhaíocht fhoirfe é chun sos a ghlacadh ón ghnáthchuraclam scoile, ag cur am ar fáil chun an seomra ranga a dhíriú agus a spreagadh athuair. Tá muid ag cur lenár n-ábhar de shíor agus tá pleananna móra againn sa phíblíne.

Scroll to Top