Cé muid féin

Bunaíodh Óga Yoga in 2012 agus ó shin i leith tá muid ag múineadh yoga do bhreis agus 40,000 duine i gcóras oideachais na hÉireann

Fúinn

Cuireann Óga Yoga cúrsaí yoga ar fáil atá cruthaitheach, praiticiúl agus spraíúil agus atá bunaithe ar an gcuraclam. Trí ghluaiseacht mheabhrach agus socracht smaointeach a dhéanamh, is mian linn daltaí suaimhneacha, muiníneacha agus cumasacha a chruthú. 

Is é an aidhm atá againn timpeallachtaí foghlama doimhne a chruthú, a spreagfaidh foghlaimeoirí trí yoga, ghluaiseacht agus aireachas a chleachtadh, rud a fheabhsóidh a gcumas chun fás ar bhonn pearsanta agus acadúil sa Ghaeilge.

Ráiteas Beartas Teanga


Aithníonn Óga Yoga a
thábhachtaí is atá sé seirbhísí a chur ar
fáil i nGaeilge agus i mBéarla le
freastal go sásúil ar riachtanais na
gcustaiméirí go léir.
 
Cuirfidh Óga Yoga go leor
acmhainní ar fáil le beartas teanga a
fheidhmiú d’fhonn seirbhísí a
sheachadadh sa dá theanga oifigiúil.
Leis an rún seo tacaíonn an Úinéir le
hiarrachtaí le seachadadh seirbhísí a
bhaineann le gníomhaíochtaí na
heagraíochta a fheidhmiú sa dá
theanga oifigiúla.
 
Úinéir: Ciarán Mac Fhearghusa
Dáta: 17/05/22

Óga Yoga recognizes the
importance of delivering services in
both Irish and English to adequately
meet the needs of its entire customer
Base.
 
Óga Yoga will supply sufficient
resources to implement a language
policy to delivering services in both
official languages.
The Owner through this resolution
hereby endorses efforts to implement
service delivery in both official
languages in all relevant areas related
to the organization’s activities.
 
Owner: Ciarán Mac Fhearghusa
Date: 17/05/22

Instagram

Lean na scéalta is déanaí atá againn ar instagram

Scroll to Top