Cúrsaí Yoga & Aireachais ar Líne

Is féidir na cúrsaí ar líne a fhí isteach in amchlár na scoile de réir mar a oireann sé don múinteoir féin.

Na cúrsaí

Tá dhá chúrsa againn anois. Tá an Gearrchúrsa Yoga 4 Seachtaine oiriúnach don halla spóirt nó seomraí ranga móra. Agus tá an Cúrsa 8 Seachtaine don Seomra Ranga oiriúnach nuair atá spás teoranta sa seomra.

€190

Cúrsa 8 Seachtaine don Seomra Ranga

Dearadh an Cúrsa 8 Seachtaine san Yoga agus Aireachas go sainiuil do thimpeallacht an tseomra ranga. Tá sé mar aidhm aige scileanna folláine a mhúineadh do pháistí Gaelscoile ó Rang 2 go 6 le go mbeidh siad in ann tarraingt orthu amach anseo. Is gníomhaíocht fhoirfe é chun sos a ghlacadh ón ghnáthchuraclam scoile, ag cur am ar fáil chun an seomra ranga a dhíriú agus a spreagadh athuair.

See more...

€190

Cúrsa Yoga 4 Seachtaine: An Astráil

Dearadh an Cúrsa 4 Seachtaine seo go sainiuil do thimpeallacht ina bhfuil neart spáis ann cosúil le halla spóirt nó seomra ranga mór. Nascann an cúrsa yoga seo gluaiseachtaí coirp, múineadh na Gaeilge agus rímeanna spraíúla le chéile ar bhealach nuálach taitneamhach. Foghlaimeoidh na páistí faoi na hainmhithe, faoin timpeallacht, faoin gcultúr agus faoin mbithéagsúlacht atá san Astráil.

See more...

Scroll to Top