Beo ar Zoom

Beo ar Zoom

Is féidir ranganna beo a dhéanamh anois linn ar Zoom. Bíonn gach ceacht idirghníomhach agus spraíúil agus is féidir é a chur in oiriúint don seomra ranga nó don halla spóirt. Lean de bheith ag cleachtadh yoga le linn an t-achar sóisialta a choinneáil.

Ranganna Taitneamhacha agus Idirghníomhacha

Cuireann muid ranganna taitneamhacha agus idirghníomhacha ar fáil trí Zoom chun an baol a bhaineann le Covid-19 a laghdú. Glac sos ó obair scoile agus bain sult as rang idirghníomhach ar líne.

Dinosaur Yoga
Scroll to Top