Beocht agus Beatha le Thinkhouse

Is é Beocht & Beatha an t-eagrán is déanaí de Shraith Chultúr na nÓg le Thinkhouse. Fiosraíonn sé an chaoi a bhfuil athrú ag teacht ar mheon chainteoirí óga na Gaeilge atá ag tabhairt beochta don teanga ar fud fad na tíre. Léiríonn an gearrscannán tograí nuálaíocha sa ghreann, sa cheol, sa spórt agus sa tsláinte atá ag cinntiú go bhfuil sé níos éasca ná riamh an Ghaeilge a bheith fite fuaite le gnáthshaol laethúil na hóige.