Bunaíodh Óga Yoga sa bhliain 2012. Ó shin i leith tá breis agus 40,000 scoláire tar éis yoga a dhéanamh linn.

Freastalaíonn Óga Yoga ar dhaoine ar gach aois grúpa ar mhaith leo tabhairt faoin yoga, an aireachas agus an aclaíocht. Tá taithí ar leith againn ag plé le scoileanna agus le heagraíochtaí pobail fud fad na tíre. 

Tá sí mar sprioc againn tacú le daltaí scoile agus an pobal i gcoitinne caighdeán saoil atá níos suaimhní agus níos taitneamhaí a bhaint amach trí thuiscint agus trí thaithí díreach ar an yoga, an aireachas agus an aclaíocht.

Scéal Chiaráin