Who we are

Óga Yoga was founded in 2012 and since then we have taught yoga to over 40,000 students within the Irish educational system.

Who we are

Óga Yoga was founded in 2012 and since then we have taught yoga to over 40,000 students within the Irish educational system.

About Us

Óga Yoga specializes in providing creative practical and fun curriculum based courses for Gaelscoileanna. Through the exploration of mindful movement and meditative stillness we aim to develop calm, confident and capable students. 

Our goal is to create rich learning environments that inspire students through the practice of yoga, movement and mindfulness enhancing their ability to flourish personally and academically in Irish.

Language Policy Statement 


Aithníonn Óga Yoga a
thábhachtaí is atá sé seirbhísí a chur ar
fáil i nGaeilge agus i mBéarla le
freastal go sásúil ar riachtanais na
gcustaiméirí go léir.
 
Cuirfidh Óga Yoga go leor
acmhainní ar fáil le beartas teanga a
fheidhmiú d’fhonn seirbhísí a
sheachadadh sa dá theanga oifigiúil.
Leis an rún seo tacaíonn an Úinéir le
hiarrachtaí le seachadadh seirbhísí a
bhaineann le gníomhaíochtaí na
heagraíochta a fheidhmiú sa dá
theanga oifigiúla.
 
Úinéir: Ciarán Mac Fhearghusa
Dáta: 17/05/22

Óga Yoga recognizes the
importance of delivering services in
both Irish and English to adequately
meet the needs of its entire customer
Base.
 
Óga Yoga will supply sufficient
resources to implement a language
policy to delivering services in both
official languages.
The Owner through this resolution
hereby endorses efforts to implement
service delivery in both official
languages in all relevant areas related
to the organization’s activities.
 
Owner: Ciarán Mac Fhearghusa
Date: 17/05/22

Instagram

Follow our latest stories on instagram

Scroll to Top