Óga Yoga sa Seomra Ranga

Anois, níos mó ná riamh cheana, tá tábhacht ag baint le cleachtaí suaimhnithe a mhúineadh do pháistí chun gur féidir leo an bhuairt, an imní agus dúshláin ár linne a bhainistiú ar bhealach le mbeidh siad in ann tabhairt faoin saol go stuama.

Cúrsa 8 Seachtaine don Seomra Ranga Yoga agus Aireachas ar Líne

Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo scileanna folláine a mhúineadh do pháistí Gaelscoile ar bhealach spraíúil agus gníomhach, le go mbeidh siad in ann tarraingt ar na scileanna sin chun iad féin a shuaimhniú nuair is gá.

Tá an cúrsa 8 seachtaine dírithe ar pháistí Gaelscoile ó Rang 2 go Rang a 6 agus tá sé in oiriúint don seomra ranga le spás teoranta.

Beidh 3 ceacht ann in aghaidh na seachtaine. Ceacht anála, ceacht aireachais, agus cleachtadh yoga sa chathaoir.

Beidh nótaí don mhúinteoir agus gníomhaíochtaí tar éis an cheachta ar fáil chun seans a thabhairt do na páistí an taithí a bhí acu a phlé agus a chíoradh.

Cabhróidh na gníomhaíochtaí leo an foclóir a bhaineann leis na cleachtaí agus le cúrsaí folláine a shealbhú.

Tá na cleachtaí leagtha amach san ord is tábhachtaí chun an tairbhe is mó a bhaint astu. Tógfaidh gach ceacht ar an gceacht a tháinig roimhe. Sa chaoi seo, tiocfaidh forbairt ar thuiscint agus ar thaithí na ndaltaí de réir a chéile agus iad ag dul i dtaithí ar chleachtaí aireachais agus yoga sa seomra ranga.

Cad atá san áireamh?

  • Cúrsa 8 seachtaine dírithe ar Rang 2 go Rang a 6
  • 24 cheacht in iomlán trí mheán na Gaeilge 
  • Deartha don seomra ranga
  • Réamhrá agus treoirlínte do mhúinteoirí
  • 3 cheacht in aghaidh na seachtaine
  • Gníomhaíochtaí i ndiaidh na gceachtanna
8

Seachtaine

3

seisiúin gach seachtain

€190

in aghaidh an tseomra ranga

Cúrsa Seomra Ranga 8 Seachtain

Déantar machnamh ar chúrsa 8 seachtaine seomra ranga Óga Yoga tríd an nGaeilge.

€190

in aghaidh an tseomra ranga

8 Weeks of lessons
Yoga in the classroom
3 lesson per week

Ceisteanna Coitianta

Conas is féidir liom teacht ar ranganna?

Is físeáin réamhthaifeadta iad na ranganna go léir sa chúrsa agus is féidir teacht orthu sa seomra ranga trí www.ogayoga.ie

An bhfuil lascainí ann do ranganna iolracha

Díoltar an cúrsa seomra ranga 8 seachtaine in aghaidh an ghrúpa ranga. Más mian leat grúpaí iolracha ranga a shíniú déan teagmháil linn le fiosrú a dhéanamh.

Cé dó a bhfuil an cúrsa seo?

Tá an cúrsa seomra ranga 8 seachtaine Óga Yoga deartha do thimpeallacht an tseomra ranga le grúpaí idir rang 2 go 6.

Scroll to Top